Karpuz Nedir? Karpuz Besin Değerleri, Karpuz Kalorisi - Mobilşef
Karpuz

Karpuz

Besin Değerleri (100 gr)
Kalori 30 cal
Protein 0.6 gr
Yağ 0.15 gr
Karbonhidrat 7.55 gr
Lif 0.4 gr
Kolestrol 0 mg
Şeker 6.2 gr
Nedir?

Karpuz, kabakgiller familyasından tek yıllık bir bitki türü. Karpuz sözcüğü Farsçadan Türkçeye geçmiştir. Kaşgarlı Mahmut'un 1071 yılında yazdığı Dîvânü Lugati't-Türk ve Ali Şîr Nevaînin yazdığı Muhakemetü'l-Lugateyn de Karpuz sözcüğünün Türkçesi Büken olarak geçmektedir.